• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Son Dakika!
Bilim İnsanları Derneğinden Kamuoyuna Duyuru.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 6.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 5 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Dr. Süleyman ELİK'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "Türkiye'nin Suriye Politikası: 'Suriye Krizinin Küresel ve Bölgesel Yansımaları' temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Elik'e Derneğimiz adına bakır işlemeli bir hediye takdim etti.

Son Dakika!
BİDDER Yönetimi Teröre Lanet Bildirisi yayınladı.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 5.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 3 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Prof. Dr. Mehmet Siraç DİLBER'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "İnivasyon" temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Dilber'e Derneğimiz adına plaket takdim etti.

Derneğimizin önceki başkanlarından ve halen yönetim kurulu üyemiz olan Sayın Prof Dr Mehmet İsmail Safa KAPICIOĞLU Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek öğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. BİDDER üyeleri adına Değerli hocamızın yeni görevini tebrik eder, sağlıklı ve başarılı çalışmaları ile YÖK sistemine katkı sağlamasını dileriz.
BİDDER Yönetim Kurulu Adına Başkan Prof.Dr. Nihat TOSUN

Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı Yayınlandı.
Okumak için Tıklayınız...


Bidder - Tıp Bilimleri Dergisi  Sayı 2

Giriş - Yazarlara Bilgi - İçindekiler
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Gebelerde Folik Asit Düzeyleri Folıc Acıd Level In Pregnancy
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Qualıty Of Lıfe In Treatment Of Acute Rhınosınusıtıs: Cefdıtoren Pıvoxıl Versus Moxıfloxacıne Akut   Rinosinüzit Tedavisinde Hayat Kalitesi: Sefditoren Pivoksil’e Karfiı Moksifloksasin
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Popliteal Arter Anevrizmaları Poplıteal Artery Aneurysms
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Torasik Travma: Klinik Bulgular,Tedavi Sonuçlar Thoracic Trauma: Clınıcal Manıfestatıons, Treatment And Outcome
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Intraoperatıve Evoked Potentıal Monıtorıng: Combıned Usage Of Evoked Potentıals For A Tethered  Cord Syndrome İntraoperatif Uyarılmıfifi Potansiyellerin Monitörizasyonu: Bir Gergin Omurilik  Sendromunda Uyarılmıfifi Potansıyellerinin Kombine Kullanımı
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Soliter Pulmoner Amiloid Nodülü (Amiloidoma): Olgu Sunumu Solıtary Pulmonary Amyloıdosıs Nodule (Amyloıdoma): Case Report
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Asbest Maruziyeti Olmayan Malign Peritoneal Mezotelyoma Vakası A Case Of Malıgnant Perıtoneal Mesothelıoma Wıthout Exposure Asbestos
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Tamamlayıcı Tiroidektominin Endikasyonları Indıcatıons For Completıon Thyroıdectomy In Dıfferentıated Thyroıd Carcınomas
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Bütün Sayıyı  Buradan İndirebilirsiniz...
Mustafa Kemal Mahallesi 2148.Sokak Muratoğlu Apartmanı 10/A-B SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
Akbank Bilkent Şubesi 0095 432