• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Son Dakika!
Bilim İnsanları Derneğinden Kamuoyuna Duyuru.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 6.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 5 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Dr. Süleyman ELİK'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "Türkiye'nin Suriye Politikası: 'Suriye Krizinin Küresel ve Bölgesel Yansımaları' temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Elik'e Derneğimiz adına bakır işlemeli bir hediye takdim etti.

Son Dakika!
BİDDER Yönetimi Teröre Lanet Bildirisi yayınladı.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 5.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 3 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Prof. Dr. Mehmet Siraç DİLBER'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "İnivasyon" temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Dilber'e Derneğimiz adına plaket takdim etti.

Derneğimizin önceki başkanlarından ve halen yönetim kurulu üyemiz olan Sayın Prof Dr Mehmet İsmail Safa KAPICIOĞLU Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek öğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. BİDDER üyeleri adına Değerli hocamızın yeni görevini tebrik eder, sağlıklı ve başarılı çalışmaları ile YÖK sistemine katkı sağlamasını dileriz.
BİDDER Yönetim Kurulu Adına Başkan Prof.Dr. Nihat TOSUN

Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı Yayınlandı.
Okumak için Tıklayınız...


Bidder - Tıp Bilimleri Dergisi  Sayı 3

Trakea Rekonstrüksiyonlarında Ksifoid Kıkırdak Greftinin Tiroid Ve Auriküla Kıkırdak Greftleri İle Arasındaki Karfiılafitırmalı Uyum Farklılıkları: Tavfian Modeli Comparıson Of Xıphoıd Cartılage Graft Wıth A Thyroıd Ala Superıor And Aurıcular Otolog Cartılage Regardıng To Tıssue Compabılıty In Trachea Reconstructıon: A Rabbıt Model
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Akut Hemorajik İnmede Serum Ldl Düzeylerinin Bafilangıç İnme Şiddeti Ve Özürlülük Derecesi Üzerine Etkisi The Effect Of Serum Ldl Levels On Inıtıal Stroke Severıty And Dısabılıty Scores In Acute Haemorrhagıc Stroke
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Kombine Efi Zamanlı Koroner By-Pass+Karotis Endarterektomi Cerrahisinde Mortalite Öngörüsü : Parsonnet, Euroscore, Ontorio Risk Skorlama Sistemleri Güvenlimi, Hangisini Kullanalimi Mortalıty Predıctıon At Concomınant Coronary Artery Bypass Graftıng And Carotıd Artery Endarterectomy: Parsonnet, Euroscore, Ontorio Trustable And Any Superiority?
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Fınancıal Analysıs Of Electıve Cholecystectomıes In A Communıty Hospıtal Bir Devlet Hastanesinde Elektif Kolesistektomilerin Finansal Analizi
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Oküler İskemik Sendroma Sekonder Gelişen Neovasküler Glokomun Tedavisinde Bevacizumab Enjeksiyonu Bevacızumab Injectıon In Management Of Neovascular Glaucoma Secondary To Ocular Ischemıc Syndrome
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Akut Abdomen Semptomlarının Nadir Bir Sebebi: İnguinal Fıtık Kesesi İçerisinde İnkarsere Appendix Epiploica A Rare Cause Of Acute Abdomınal Symptoms: Incarceratıon Of Appendıx Epıploıca In Inguınal Hernı Sac
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Post-Tracheotomy Tracheal Calcıfıcatıons: A Case Report Trakeotomi Sonrası Trakeal Kalsifikasyonlar: Olgu Sunumu
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
İşitsel İşlemleme Bozukluğu Audıtory Processıng Dısorders
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Bütün Sayıyı  Buradan İndirebilirsiniz...
Mustafa Kemal Mahallesi 2148.Sokak Muratoğlu Apartmanı 10/A-B SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
Akbank Bilkent Şubesi 0095 432