• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Son Dakika!
Bilim İnsanları Derneğinden Kamuoyuna Duyuru.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 6.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 5 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Dr. Süleyman ELİK'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "Türkiye'nin Suriye Politikası: 'Suriye Krizinin Küresel ve Bölgesel Yansımaları' temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Elik'e Derneğimiz adına bakır işlemeli bir hediye takdim etti.

Son Dakika!
BİDDER Yönetimi Teröre Lanet Bildirisi yayınladı.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 5.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 3 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Prof. Dr. Mehmet Siraç DİLBER'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "İnivasyon" temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Dilber'e Derneğimiz adına plaket takdim etti.

Derneğimizin önceki başkanlarından ve halen yönetim kurulu üyemiz olan Sayın Prof Dr Mehmet İsmail Safa KAPICIOĞLU Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek öğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. BİDDER üyeleri adına Değerli hocamızın yeni görevini tebrik eder, sağlıklı ve başarılı çalışmaları ile YÖK sistemine katkı sağlamasını dileriz.
BİDDER Yönetim Kurulu Adına Başkan Prof.Dr. Nihat TOSUN

Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı Yayınlandı.
Okumak için Tıklayınız...


Bidder - Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Sayı 1

Giriş - Yazarlara Bilgi - Editörden
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Metabolik Sendromun Qt Dispersiyonu Üzerine Etkisi Impact Of Metabolıc Syndrome On Qt Dıspersıon In Patıents Wıth Acute Myocardıal Infarctıon
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Gebe Kadınların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi  The Evaluatıon Of Nutrıtıonal Status Of Pregnant Women
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Mesleki Gürültüye Maruz Kalan İşçilerde Uyku Kalitesi Yaşam Kalitesini Etkiler Mi? - Does Sleep Qualıty Affect Qualıty Of Lıves Of The Workers Exposed To Occupatıonal Noıse?
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Mide Kanserlerinde Gastrektomi Deneyimlerimiz - Our Experıence Of Gastrectomy For Gastrıc Cancer
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Behçet Hastalığına Bağlı Dilate Kardiyomiyopati Olgusu  A Case Of Behçet’s Dısease Wıth Dılated Cardıomyopathy
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Diagnostik Kolonoskopi Sonrası Pnömoperitoneum Ve Cilt Altı Amfizemi: Olgu Sunumu  Pneumoperıtoneum And Subcutaneous Emphysema After Dıagnostıc Colonoscopy: Case Report
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Yaşlı Bir Hastada Kardiyak Komplikasyonsuz Ventriküler Septal Defekt: Olgu Sunumu Ventrıcular Septal Defect Wıthout Cardıac Complıcatıons In An Elderly Patıent: Case Report
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Günümüzde Helikobakter Pilori Enfeksiyonu  Teşhisinde Kullanılan Testlerin Üstünlükleri Ve Zaafları Advantages And Dısadvantages Of Current Dıagnostıc Tests For  Dıagnosıng Helıcobacter Pylorı Infectıon
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Bütün Sayıyı  Buradan İndirebilirsiniz...
Mustafa Kemal Mahallesi 2148.Sokak Muratoğlu Apartmanı 10/A-B SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
Akbank Bilkent Şubesi 0095 432