• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Son Dakika!
Bilim İnsanları Derneğinden Kamuoyuna Duyuru.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 6.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 5 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Dr. Süleyman ELİK'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "Türkiye'nin Suriye Politikası: 'Suriye Krizinin Küresel ve Bölgesel Yansımaları' temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Elik'e Derneğimiz adına bakır işlemeli bir hediye takdim etti.

Son Dakika!
BİDDER Yönetimi Teröre Lanet Bildirisi yayınladı.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 5.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 3 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Prof. Dr. Mehmet Siraç DİLBER'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "İnivasyon" temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Dilber'e Derneğimiz adına plaket takdim etti.

Derneğimizin önceki başkanlarından ve halen yönetim kurulu üyemiz olan Sayın Prof Dr Mehmet İsmail Safa KAPICIOĞLU Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek öğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. BİDDER üyeleri adına Değerli hocamızın yeni görevini tebrik eder, sağlıklı ve başarılı çalışmaları ile YÖK sistemine katkı sağlamasını dileriz.
BİDDER Yönetim Kurulu Adına Başkan Prof.Dr. Nihat TOSUN

Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı Yayınlandı.
Okumak için Tıklayınız...


Bidder - Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Sayı 3

Giriş - Yazarlara Bilgi - Editörden
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Farklı Reaktiflerin Koagülasyon Testleri Üzerindeki  Etkileri:
Innovin’e Karşı  Thromborel-S. The Effects Of Dıfferent Reagents On Coagulatıon Tests:Innovın Versus Thromborel-S.
Soner YAVAŞ1, Selime AYAZ2, Zeki ÇATAV1, Ahmet Tulga ULUS1
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Toraks Malignitelerinde Tümör Belirteçlerinin Tanısal Değeri Ve Cerrahi Rezeksiyon Sonrası Takipteki Yeri The Dıagnostıc Value Of The Tumour Markers On Thoracıc  Malıgnancıes And The Sıtuatıon In Follow-Up After Surgıcal Resectıon
Bülent KOÇER, Erkan YILDIRIM, Koray DURAL, Ünal SAKINCI
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman

Delici Kardiyak Yaralanmalar Penetratıng Cardıac Injurıes

Fahri Hayri ATLI1, Mustafa Kemal AVŞAR1, Rasih YAZKAN2

PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Nazal Septumdan Köken Alan Tümörler  Tumors Orıgınatıng From The
Nasal Septum
İbrahim ÇUKUROVA1 , Murat GÜMÜŞSOY1, R.Gül Caner MERCAN1, Aytekin YAZ1 , Ümit BAYOL2
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Gastrocolıc Fıstula Secondary To Prımary Gastrıc Lymphoma  Primer Gastrik Lenfomaya Sekonder Gastrokolik Fistül
Zeliha ASİLTÜRK1, Mehmet POLAT1, Yaşar NAZLIGÜL2, Muhammed SAÇIKARA1
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Yavaş Salınımlı Verapamil İntoksikasyonu Slow Released ErapamılIntoxıcatıon
Şaban YALÇIN1, Ünal GÜNTEKİN2, Yusuf SEZEN2, Halil NACAR1, Azmi DALYAN1
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Mezenterik Pannikülit Mesenterıc Pannıculıtıs
Hüseyin AYDIN
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Glomus Tümörleri; Epidomiyoloji,Tanı Yöntemleri,Tedavi Yaklaşımları: Karotis Cisim Tümörü Olgu Sunumu -Glomous Tumours; Epıdomıyology, Dıagnostıc Methods, Treatment Modalıty : A Carotıd Body Tumour Case
Kerem YAY, Ümit YENER, Ahmet İRDEM, Emir EROL, Kanat ÖZIŞIK, Ufuk TÜTÜN, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, S.Fehmi KATIRCIOĞLU
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Bütün Sayıyı  Buradan İndirebilirsiniz...
Mustafa Kemal Mahallesi 2148.Sokak Muratoğlu Apartmanı 10/A-B SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
Akbank Bilkent Şubesi 0095 432