• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Son Dakika!
Bilim İnsanları Derneğinden Kamuoyuna Duyuru.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 6.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 5 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Dr. Süleyman ELİK'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "Türkiye'nin Suriye Politikası: 'Suriye Krizinin Küresel ve Bölgesel Yansımaları' temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Elik'e Derneğimiz adına bakır işlemeli bir hediye takdim etti.

Son Dakika!
BİDDER Yönetimi Teröre Lanet Bildirisi yayınladı.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 5.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 3 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Prof. Dr. Mehmet Siraç DİLBER'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "İnivasyon" temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Dilber'e Derneğimiz adına plaket takdim etti.

Derneğimizin önceki başkanlarından ve halen yönetim kurulu üyemiz olan Sayın Prof Dr Mehmet İsmail Safa KAPICIOĞLU Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek öğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. BİDDER üyeleri adına Değerli hocamızın yeni görevini tebrik eder, sağlıklı ve başarılı çalışmaları ile YÖK sistemine katkı sağlamasını dileriz.
BİDDER Yönetim Kurulu Adına Başkan Prof.Dr. Nihat TOSUN

Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı Yayınlandı.
Okumak için Tıklayınız...


Bidder - Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Sayı 4

Giriş - Yazarlara Bilgi - Editörden
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Memenin Fibroadenoma Ve Fibrokistik Hastalıklarında Histopatoloji -  Hıstopathology Of Fıbroadenoma And Fıbrocytıc Dısease Of The Breast
Cem Kaan PARSAK, Gürhan SAKMAN, Tolga AKÇAM, Orhan DEMİRCAN
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Akciğer Kanserinde Toraks Bt İle Belirlenen Klinik Evrelemenin Patolojık Evreleme İle Karşılaştırılması The Comparıson Of Pathologıcal Stage Wıth Clınıcal Stage (That In Determıned Wıth Thorax Ct) In Patıent Wıth Lung Carcınoma
Dilşat Özkök, Koray Dural, Nilgün Yıldırım, Doğan Dede, Bülent Koçer, Ünal Sakıncı
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman

The Plasma Leptın Level Changes In Ceruleın Induced Experımental Pancreatıtıs Serulein İle Oluşturulan Deneysel Pankreatitte Plazma Leptin Düzeyi Değışiklikleri

Halil İbrahim ÖZKAYA, Serap EREL, Kemal KISMET, Mehmet Gürdal ÖZTEKİN, Rukiye BERKEM, Mehmet Ali AKKUS 

PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Transmaxıllary Reductıon And Urethral Catheter Balloon For Blowout Fractures Blowout Kırıklarda Transmaksiller Yaklaşım Ve Üretral Katater Balonu
Gökhan YALÇINER, Ahmet KUTLUHAN, Hüseyin ÇETİN, Hasan Mervan DEĞER, Akif Sinan BİLGEN, Behçet TARLAK
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
An Unusual Cause For Nasal Obstructıon: Rhınolıthıasıs Nadir Görülen Bir Nazal Obstrüksiyon Sebebi: Rinolitiazis
 Oğuzhan DİKİCİ, Nuray Bayar MULUK, Osman Kürşat ARIKAN
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Prune-Belly Sendromunda Anestezik Yaklaşım Anesthetıc Management Of Prune-Belly Syndrome
Şaban YALÇIN, Halil ÇİFTÇİ, Halil NACAR, Azmi DALYAN, Ali ÇİÇEK
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Dıeulafoy Lesıon And Successful Endoscopıc Sclerotherapy (A Case Report And Review Of Literature)Dıeulafoy Lezyonu Ve Başarılı Endoskopik Skleroterapi (Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)
Oktay BULUR, Yaşar NAZLIGÜL, Mehmet YILDIZ, Metin KÜÇÜKAZMAN, Zeliha ASILTÜRK
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Abdominal Hipertansiyon Ve Abdominal Kompartman Sendromu
Abdomınal Hypertensıon And Abdomınal Compartment Syndrome
Cem Kaan PARSAK, Gürhan SAKMAN
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Bütün Sayıyı  Buradan  İndirebilirsiniz...
Mustafa Kemal Mahallesi 2148.Sokak Muratoğlu Apartmanı 10/A-B SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
Akbank Bilkent Şubesi 0095 432