• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Son Dakika!
Bilim İnsanları Derneğinden Kamuoyuna Duyuru.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 6.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 5 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Dr. Süleyman ELİK'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "Türkiye'nin Suriye Politikası: 'Suriye Krizinin Küresel ve Bölgesel Yansımaları' temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Elik'e Derneğimiz adına bakır işlemeli bir hediye takdim etti.

Son Dakika!
BİDDER Yönetimi Teröre Lanet Bildirisi yayınladı.
Okumak için Tıklayınız...


BİDDER KAHVALTILI TOPLANTISI Derneğimizin 2015 - 2016 dönemi 5.Geleneksel Kahvaltılı Sohbet Toplantısı 3 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09:30 da sayın Prof. Dr. Mehmet Siraç DİLBER'in katılımıyla dernek merkezimizde yapıldı. "İnivasyon" temalı konferans sonrasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Sayın Dilber'e Derneğimiz adına plaket takdim etti.

Derneğimizin önceki başkanlarından ve halen yönetim kurulu üyemiz olan Sayın Prof Dr Mehmet İsmail Safa KAPICIOĞLU Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek öğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. BİDDER üyeleri adına Değerli hocamızın yeni görevini tebrik eder, sağlıklı ve başarılı çalışmaları ile YÖK sistemine katkı sağlamasını dileriz.
BİDDER Yönetim Kurulu Adına Başkan Prof.Dr. Nihat TOSUN

Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı Yayınlandı.
Okumak için Tıklayınız...


Bidder - Sosyal Bilimleri Dergisi 2010 Sayı 1
Künya - Giriş - Yazarlara Bilgi
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Tam Metin
Türkiye Aleviliği Raporu -- A Report On Turkısh Alevıtes
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Tam Metin
Prof. Dr. Naci Bostancı İle Ulus–Devlet, Demokrasi Ve Sivil Toplum Üzerine An Intervıew On Natıon-State, Democracy And Cıvıl Socıety
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Tam Metin
Farabi’de Devlet Ve Toplum Felsefesi Phılosophy Of The State And Socıety In Al-Fârâbi’s Thought
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Tam Metin
Karizmatik Otoriteden Yeni Liderlik Vizyonuna: Günümüz Liderlik Yaklaşımları From Charısmatıc Authorıty To New Leadershıp Vısıon: Contemporary Leadershıp Approaches
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Tam Metin
Din Değiştirme: Dinî Özgürlük Modelleri Açısından Sosyolojik Bir Analiz Relıgıous Conversıon: A Socıologıcal Analysıs In The Models Of Relıgıous Freedom
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Tam Metin
Sosyal Çatışma Ve Din - Socıal Conflıct And Relıgıon
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Tam Metin
Liderin Güç Kaynaklarının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Ve Ara Değişken Olarak Prosedürel Adalet Effect Of The Bases Of Leader Power On Job Satısfactıon And Organızatıonal Commıtment And Procedural Justıce As A Medıatıng Varıable
PDF Döküman
Zip-Rar Döküman
Tam Metin
Din Ve Devlet Relıgıon And State
Mustafa Kemal Mahallesi 2148.Sokak Muratoğlu Apartmanı 10/A-B SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
Akbank Bilkent Şubesi 0095 432